Ali Waheed ge anbikanbalun nah naibu fenvaruge magaameh
image
އައިޝަތު ލީޝާ
1 ކޮމެންޓް
 

އަލީ ވަހީދުގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ނައިބު ފެންވަރުގެ މަގާމެއް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި މިސަރުކާރުގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ އަނބިކަނބަލުން އައިޝަތު ލީޝާ އަށް މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުންގެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.
ޤާނުނީ ވަކީލާ ލީޝާ އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ލީގަލް ކައުންސިލްގެ މަގާމަށެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ލީޝާ އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ވަޒީރުންގެ ނައިބުންގެ ފެންވަރުގައި ކަމަށެވެ.

ލީޝާއަށް މަޤާމު ހަމަޖެއްސެވި އިރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން، އިދިކޮޅު ޕީއެންސީ ޕީޕީއެމާއި މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ކޯލިޝަން ހެދިނަމަވެސް އަލީ ވަހީދު ހުންނެވީ ސަރުކާރާ އެކުގައެވެ. އަދި ސަރުކާރު ދިފާއު ކުރެއްވުމުގައި ދެމި ހުންނަވާނެކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
ހިޔާލު

އިންސާނާ

ދެން ކިހޮނެއްތޯ މިމަންޖެގެ ފިރިސޮރައް މިސަރުކާރު ދޫކޮށްލާފަ ޖޭޕީގަހުރެވޭނީ ހެހެހެހެެ ހަހަހަހަހަަހަ ޕަކާސް