Gina adhadheh ge dhivehin thibi india ge hotel eh gai alifaanuge haadhisa eh
image
ޓްރިވެންޑްރަމް ބީޖީ ޕްލާޒާ ހޮޓެލް
0 ކޮމެންޓް
 

"ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ތިބި އިންޑިއާ ހޮޓަލެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް"

އިންޑިއާގެ ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ތިބި ހޮޓަލެއްގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.
ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހި ކޮންސިއުލޭޓުން ބުނީ މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެތަނުގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ކޮންސިއުލޭޓުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމުގައެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް ދިވެއްސަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށްވެސް ކޮންސިއުލޭޓުން ބުނެއެވެ. އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ހޮޓަލުގެ ޓެރަހުގައެވެ.

މައުލޫލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގިއިރު ހޮޓަލުގައި 85 ދިވެހިން ތިއްބެވެ.
ހިޔާލު