100 kanbalun funadhoon male' ah fathanee
image
ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ފެތުމުގެ ހަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން: ފައިލް ފޮޓޯ
0 ކޮމެންޓް
 

ސަތޭކަ ކަނބަލުން ފުނަދޫން މާލެއަށް ފަތަނީ

އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި 100 އަންހެނުން މާލެ ކައިރި ފުނަދޫން މާލެއަށް ފަތާފައި ދިއުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.
މި އިވެންޓަކީ ލައިފްގާޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އިވެންޓެކެވެ. އިވެންޓް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިމަހުގެ 30 ވަނ ދުވަހު އެވެ.
100 ކަނބަލުން ބައިވެރިވާ މި އިވެންޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކުރިއަށް ދިއުމަށް އަންހެނުންނަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް ހިންގޭ ހަރަކާތް "ބްރޭކް ދަ ބެރިއާ"ގެ ސްލޯގަންގެ ދަށުންނެވެ.

ފުނަދޫން މާލެއަށް ފެތުމުގެ ހަރަކާތުގައި ދައުލަތުގެ އިސް މަޤަމްތަކުގައި ތިއްބެވި ބައެއް ކަނބަލުންވެސް ބައިވެރިވާނެކަމަށް މައުލޫމަތު ލިބެއެވެ.
އަންހެނުން ފެތުން
ހިޔާލު