Imaaraathakun 15 foot ge dhagandu holhi'eh magumahchah vettijje
image
އިމާރާތަކުން 15 ފޫޓްގެ ދަގަނޑު ހޮޅުއެއް މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެ
0 ކޮމެންޓް
 

އިމާރާތަކުން 15 ފޫޓްގެ ދަގަނޑު ހޮޅިއެއް މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެ

މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުންދިޔަ ތަނެއްގެ ފަސް ވަނަ ފަންގިފިލާއިން މިއަދު 15 ފޫޓްގެ ދަގަނޑު ހޮޅިއެއް މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ ހޮޅި ވެއްޓިފައިވަނީ އިންބޮކްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓު ލިމިޓެޑް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން މައްޗަންގޮޅީގައި އިމާރާތް ކުރަމުން ދިޔަ ތަނަކުންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު 5:35 އެހާއިރު ހިނގި މިހާދިސާގައި ހޮޅިވެއްޓި ސައިކަލު ތަކެއްގައި ޖެހުނު ނަމަވެސް ސައިކަލުތަކަށް ވެސް މާބޮޑު ގެއްލުމެއް ނުލިބެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެ އިމާރާތުގައި މަސައްކަތްކުރުން މިހާރު ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމުގައެވެ.

ހިޔާލު