Actor Afrah maruvejje
image
އަފްރާހު---
0 ކޮމެންޓް
 

އެކްޓަރު އަފްރާހް މަރުވެއްޖެ

ކުރީގެ އެކްޓަރު އަފްރާހް ހަސަން މަރުވެއްޖެ އެވެ.
އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އަފްރާހު މަރުވެފައިވާކަން އެނގިފައިވަނީ ރޭ ނިދި ގޮތަށް ހެނދުނު ހޭނުލައިގެން ބެލިއިރުއެވެ. އަދި އޭނާ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ އިރު ވެސް އޮތީ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ވެއެވެ.

އަފްރާހަކީ ކުރީގެ ގިނަ ފިލްމުތަކެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަންނާނެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ކުރީގެ ގިނަ ޑްރާމާ ތަކުން ވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

ތ. ތިމަރަފުއްޓަން އުފަން އުމުރުން 45 އަފްރާހްގެ މައްޗަށް ކުރާ ކަށުނަމާދު އޮތީ މިރޭ އިޝާ ނަމާދަށް ފަހެވެ.
ހިޔާލު