Israel ge boduvazeerukamuge gondi fasvana faharah Netanyahu dhifaaukurahvaifi
image
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަތަންޔާހޫ: ފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑިއާ
3 ކޮމެންޓް
 

އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ ގޮނޑި ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ނަތަންޔާހޫ ދިފާއުކުރައްވައިފި

އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ ގޮނޑި ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ދިފާއުކުރައްވައިފިއެވެ.
އިއްޔެ އިޒްރޭލުގެ އާންމު އިންތިހާބު ބާއްވާފައިވާއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތައް ދައްކާގޮތުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ކަނާތު ފިޔައިގެ ޕާޓީއެއް ކަަމަށްވާ، "ލިކުޑް ޕާޓީ" އެވެ. މިއީ ނަތަންޔާހޫ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއެވެ.

ނަތަންޔާހޫގެ "ލިކުޑް" ޕާޓީން ވަނީ އިޒްރޭލުގެ މަޖިލީހުގެ 120 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 65 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ނަތަންޔާހޫގެ އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިއާ، ބެނީ ގަންޓްސް ވަނީ މި ނަތީޖާއާއެކު ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާފައެވެ.

ވެރިކަމައް އައުމަށް ކަނާތު ފިޔައިގެ ގިނަ ޕާޓީތަކާއެކު ނަތަންޔާހޫއަށް ކޯލިޝަން ހަދަންޖެހޭނެއެވެ.
އިޒްރާއީލް
ހިޔާލު

ކަރީމް

ހަނގުރާމަ ކުރާ ޓޭންކަރ ކުރިމައްޗައް އަރާ އޮއްގާ އުކަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ ނަމަ ޝަހީދު މަރަކައް ވާނަ ތޯ؟

ހިތާމަ

ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ....

މޫސަ

ބަރާބަރު، އިރާދަ ކުރެއްވި ގޮތް