Alifaanuge haadhisa akaai gulhigen 3 fuluhakah faruva dheefi
image
ރިސީޓެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކާއި ގުޅިގެން އަލިފާން ނިއްވާލަނީ: ފައިލް ފޮޓޯ
0 ކޮމެންޓް
 

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކާއި ގުޅިގެން ތިން ފުލުހަކަށް ފަރުވާދީފި

ގއ ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ތިން ފުލުހަކަށް ފަރުވާދީފިއެ ވެ.
ފުލުހުން ބުނީ ރޭ 11:35 ހާއިރު އެ ހާދިސާ ހިނގީ އެ ސްޓޭޝަނުގައި ހުރި ކަރަންޓް ޑީބޯޑެއްގައި ރޯވެގެން ކަމާއި ނަމަވެސް އަލިފާން ރޯވިތާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭ އަލިފާން ނިއްވާލާފައިވާ ކަމުގައެވެ.

މި ހާދިސާގައި ދުމުގެ އަސަރުކޮށްގެން ތިން ފުލުހަކަށް ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ވަނީ ފަރުވާ ދީފައެވެ.

ހިޔާލު