Raajjeyge Hurihaa rashehgai Isthisqaa Namaadhu kohfi
image
ފޮޓޯ: ސަން
މާއިދާ މުހައްމަދު ރަޝާދު
0 ކޮމެންޓް
 

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިސްތިސްގާ ނަމާދުކޮށްފި

ވާރޭ ނުވެހި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިއަދު އިސްތިސްގާ ނަމާދު ކޮށްފިއެވެ.
މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިސްތިސްގާ ނަމާދު ކުރިއިރު މާލޭގައި އެ ނަމާދުކޮށްފައި ވަނީ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު، އިމާމުވެ ހުންނަވާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައެވެ. ރަށްރަށުގައި އެ ނަމާދު ކޮށްފައިވަނީ އެ ރަށެއްގެ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތުގައެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގައި ވަނީ، ވާރޭ ނުވެހި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވުމުން އިސްތިސްގާ ނަމާދު ކޮށްފަ އެވެ.
ހިޔާލު