Karant kendhenee hoonu gadhavumun: STELCO
image
ސްޓެލްކޯ އިންޖީނު ގެއެއްގެ ތެރެ
އަހުމަދު
1 ކޮމެންޓް
 

ކަރަންޓް ކެނޑެނީ ހޫނު ގަދަ ވުމުން: ސްޓެލްކޯ

މިދުވަސްވަރު ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މާލެއިން ކަރަންޓް ކަނޑާލަން ޖެހެނީ ހޫނު ގަދަވުމުން ކަމަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފިއެވެ.
ސްޓެލްކޯން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މާލެއިން ކަރަންޓް ކަނޑާލަން ޖެހެނީ ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އިޖަނަރޭޓަރުތަކަށް ލޯޑު ބޮޑުވުމުން ކަމުގައެވެ.


ސްޓްލެލްކޯގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ މިދުވަސްވަރު ހޫނު ގަދަވެ ލޯޑް ބުޑުވާތީ ބޮޑަށް ކަރަންޓް ބެނުންވާ ތަކެތި ވީހާވެސް މަދުން ބޭނުން ކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

މިދުވަސް ވަރަކީ އާދަޔާ ހިލާފަށް ހޫނު ގަދަ ދުވަސްވަރެއްގެ އިތުރުން މާލެއަށް ވާރޭ ނުވެހޭތާވެސް މިހާރުވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައެވެ.
ކަރަންޓް ސްޓެލްކޯ
ހިޔާލު

އާދަނު

ނުވަންޏާ ހުއްޓާލަފަ ގެޔަށްދޭ ހިލެޔެއް ނޫން އަހަރުން ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރަނީ ހޫނު ގަދަވަގުތު ސްޓެލްކޯ ބަލާފަ ތިބެންތަވީ ބޭނުން ނުކޮށް. ކަންޑަންޏާ ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރައިތަކުގެ ގެއިން ނާ ސަރުކާރު އިދާރާތަކުންތަ ކަންޑާ އޭރުން ކޮމެސް ތާކުން ލާރިގަންޑެއް ހޯދާފަ ދީފާނެ ޖަނަރޭތަރެއް