Sidharth chuhtee heydhakuran raajjey gai
image
ސިދާތު---
0 ކޮމެންޓް
 

ސިދާތު ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖޭގައި

ބޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސިދާތު މަލްހޯތުރާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެއެވެ.
ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ސިދާތު ރާއްޖެއައިސްފައިވާއިރު އޭނާ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ ކޮން ރިސޯޓެއްގައި ކަމެއް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އޭނާ ރާއްޖޭ އަކީ ކޮންބަޔަކާ އެކީ ކަންވެސް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

ސިދާތު ވަނީ މީގެ ކުރިން ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. އޭނާ އެފަހަރު ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އާލިއާ ބަޓާއެކުއެވެ.

ސިދާތު ކުޅެފައިވާ ބައެއް ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "ހަސީ ތޯ ޕަސީ" އާއި "އެކް ވިލަން" އާއި "ބްރަދާސް" އާއި "ކަޕޫރް އެންޑް ސަންސް" އާއި "ބާރް ބާރް ދޭކޯ" އާއި "އަ ޖެންޓަލްމެން" އާއި "އިއްތިފާގް" އަދި "އަތްޔާރީ" ހިމެނެއެވެ.

އޭނާ ދެން ފެނިގެންދާނީ 'ޖަބަރިޔާ ޖޯޑީ' އިންނާއި "މަރްޖާންވާ" އިންނެވެ.
ސިދާތް މަލްހޯތްރާ
ހިޔާލު