Hithadhoo milo dhandugai huri rabaru funithakehgai roavi alifaan gandu nivvaalaifi
image
ދަނޑުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިންވަނީ--- ފޮޓޯ:އެމްއެންޑީއެފް
ފައުޒާ މުހައްމަދު
1 ކޮމެންޓް
 

ހިތަދޫ މައިލޯ ދަނޑުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ މައިލޯ ދަނޑުގައި ހުރި ރަބަރު ފުނިތަކެއްގައި މިއަދު ރޯވި އަލިފާނގަނޑު އެމްއެންޑީއެފުން ނިއްވާލައިފި އެވެ.
އެހާދިސާގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް އަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 13:30 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ މައިލޯ ދަނޑުގައި އެއްކޮށްފައި ހުރި ޓާފް ރަބަރު ފުނިިތަކެއްގައި ރޯވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއަލިފާންގަނޑު އެމްއެންޑީއެފް ސައުތު އޭރިއާ ހިތަދޫ ފަޔާ ސްޓޭޝަނުގެ ސިފައިން ނިންވާލާފައިވަނީ މެންދުރު 13:55 ހާއިރު ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެހާދިސާގައި އެކަކަށް ވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އެއަލިފާންގަނޑު ރޯވީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ ކަމެއް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.
ހިޔާލު

ޔަގީން ކަތީބު

ކަލޯގަޔާ! މިވީ ކިހާދެރަކަމެއް. މައިލޯ ޕެކެޓެއްވެސް ދެން ނުލިބޭނެ