PNC ge SG he magaamah Geela
image
ގީލަ އަލީ
އަހުމަދު
1 ކޮމެންޓް
 

ޕީއެންސީގެ އެސްޖީއަކަށް ގީލާ

ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް، ޕީއެންސީ ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނަރަލްގެ މަގާމަށް ގީލާ އަލީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.
ގީލާ އެމަގާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިއަދު އެވެ.
ޕީއެންސީގެ އެސްޖީގެ މަގާމަށް ގީލާ ހަމަޖެއްސެވިއިރު މީގެ ކުރިން ގީލާ ވަނީ އެޕާޓީގެ ވަގުރީ ރެޖިސްޓްރާގެ މަގާމުވެސް އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޖަބުގައި ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓްގައި ގީލާ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވި ނަމަވެސް ވަނީ ނާކާމިޔާބީއާއި ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.
ޕީއެންސީ
ހިޔާލު

ގަމާރު

ޔާމީނުއާއި ގުޅިގެން ސިޔާސީގޮތުން ކުރިއެރުމެއްލިބިދާނެކަމައް ވިސްނުމަކީ މޮޔަކަމެއް