Mamigilligai Pickupakun jehi 4 meehaku zahamvejje
image
އދ. މާމިގިލި: ފޮޓޯ މޯލްޑިވިސް ޑޮޓް ނެޓް
ގުފްތަގު އަޖީރު
1 ކޮމެންޓް
 

މާމިގިލީގައި ޕިކަޕަކުން ޖެހި ހަތަރު މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

އދ. މާމިގިލީގައި ޕިކަޕަކުންޖެހި ފަސް މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ.
ފުލުހުންވެސް ވަނީ މާމިގިލީގައި އެކްސިޑެންޓެއްވެ ހަތަރު މީހަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓުވި ޕިކަޕަކީ މާމިގިލީގައި ހުންނަ ވިލާ އެއާޕޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ޕިކަޕެކެވެ. ނަމަވެސް މިކަން އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ.

މާމިގިލީ އެއާޕޯޓުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެކަކުގެ ބޯ ފަޅައިގެންގޮސް ތިން މީހެއްގެ ފައި ވަނީ ބިނދިފައެވެ. އަދި އެމީހުން އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް މާމިގިލީ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ބުނެއެވެ.
ހިޔާލު

ޓޮންބާ

މާމިގިލީގަ ހުންނަ އެއަރޕޯޓެއް ނޫން. މާމިގިލީގައި އޮންނަ އެއަރޕޯޓު.