Roadha mahah hukuru miskiyy aabathura filuvumuge masaihkathugai minister Yumna
image
ރޯދަމަހަށް ހުކުރު މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތްގައި މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ---ފޮޓޯ:އަލާ ދީދީ/ ޓްވިޓާ
ފައުޒާ މުހައްމަދު
2 ކޮމެންޓް
 

ރޯދަމަހަށް ހުކުރު މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތުގައި މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ

ެރޯދަމަހަށް ހުކުރު މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫނު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.
ހުކުރު މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގެ ބޭފުޅުން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދާ އެހަރަކާތުގައި މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާފައިވާއިރު ރޯދައިގެ ކުރިން ބޮޑެތި މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ މާލޭގައި ހުރި ހުރިހާ މިސްކިތްތައް ސާވޭ ކޮށްފައެވެ. އަދި މިސްކިތްތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ވަކި ވަކިން ނޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ޖުމްލަ 29 މިސްކިތެއް މަރާމަތު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
ހިޔާލު

މުރަލޯ

މިމީޙުން ސޯޓު ތުރުކުރުއްވަިގެންގޮސް މިތިބެނީ ވަޅުދިޔަހިއްކަންތަ.

މައީސް

ބުރުގާ ނާޅާ މިސްކިތުގެ ހުރުމަތްކަނޑައިފި