Engage vumah fahu Siddharth ge kaiveni cancel vikan madhu kashavaru kohdheefi
image
ޕްރިޔަންކާގެ ކޮއްކޮ ސިދާތާއި އޭނާގެ އިޝިތާ އަދި މަދޫ ޗޯޕްރާ--
0 ކޮމެންޓް
 

އެންގޭޖުވުމަށް ފަހު ސިދާތުގެ ކައިވެނި ކެންސަލްވިކަން މަދޫ ކަށަވަރުކޮށްދީފި

ބޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ކޮއްކޮ ސިދާތް ޗޯޕްރާ އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އިޝިތާ ކުމާރު އެންގޭޖުވުމަށް ފަހު ކައިވެނި ކެންސަލުކޮށްފައިވާކަން ސިދާތުގެ މަންމަ މަދޫ ޗޯޕްރާ ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ.
ކައިވެނި ކެންސަލުކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން މަދޫ އިތުރު ކަމެއް މީޑިއާއަށް ހިއްސާއެއް ނުކުރެއެވެ.

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ޕްރިޔަންކާ ވަނީ ކެލިފޯނިއާގައި ހުރެފައި ކޮއްކޮގެ ކައިވެނީގައި ބައިވެރިމަށް އިންޑިއާއަށް ގޮސްފައެވެ. އެކަމަކު ކައިވެނި ހަފުލާގެ ކުރިން އެނބުރި ގޮސްފައިވާތީ އޭރު އަޑުތައް އެރީ އިޝިތާ ވަރަށް އަވަހަށް ސާޖަރީއެއް ކުރަން ޑޮކްޓަރުން ލަފާދޭތީ ކައިވެނި ލަސްކުރީ ކަމަށެވެ.

ދެ އާއިލާއިން ވަނީ ކައިވެނީގެ ކުރިން ބޭއްވި ހަފުލާތަކުގެ ފޮޓޯތައް ވެސް އިންސްޓަގްރާމަށް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އަދި ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ވެސް ވަނީ އެ އާއިލާއަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ޕްރިޔަންކާ އިޝިތާ ފޮލޯކުރުން ހުއްޓާލިއިރު އިޝިތާ ވެސް ވަނީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާއާއެކު ނަގާފައިވާ ހުރިހާ ފޮޓޯއެއް ޑިލީޓުކޮށްފައެވެ. މިހެންކަމުން ދެ އާއިލާގެ މެދުގައި ކޮންމެވެސް ހިތްހަމަ ނުޖެހުންތަކެއް މިވަނީ ހިނގާފައެވެ.

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ސިދާތާއި އިޝިތާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނުއިރު އެމީހުން ވަނީ ދެ އާއިލާގެ މެދުގައި ބާއްވާ މުހިއްމު ހަފުލާތަކުގައި އެކުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.
ހިޔާލު