Market agu thah: Miadhu ves emme agu bodee mirus, karaluge agu ves mahchah
image
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓު---ފައިލް ފޮޓޯ
0 ކޮމެންޓް
 

މާރުކޭޓު އަގުތައް: މިއަދުވެސް އެންމެ އަގު ބޮޑީ މިރުސް، ކަރަލުގެ އަގުވެސް މައްޗަށް

މިއަދު މާލެ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް ހުރި ގޮތް ބަލާއިރު އެންމެ އަގު ބޮޑު އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ މިރުހެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކަރާގެ އަގުވެސް އަނެއްކާ މިވަނީ މައްޗަށް ޖެހިލާފަ އެވެ.
ތިރީގައި މިވަނީ މާރުކޭޓުން އާއްމުކޮށް ގަނެއުޅޭ ބައެއް މުހިއްމު ބާވަތްތައް މިއަދު ލިބެން ހުރި އަގުތަކެވެ.


ކަރާ ކިލޯއެއް 40 ރުފިޔާ

ކެރެޓު ކިލޯއެއް 20 ރުފިޔާ

ޓޮމާޓޯ ކިލޯއެއް 50 ރުފިޔާ

ކިއުކަމްބާ ކިލޯއެއް 40 ރުފިޔާ

ދޮންކެޔޮ ވަކެއް 4-6 ރުފިޔާ

ފަޅޯ ކިލޯއެއް 20 ރުފިޔާ

މިރުސް ކިލޯއެއް 950-1000 ރުފިޔާ

ތިން ބޮނޑި ކޮޕީ ފަތް 20 ރުފިޔާ

ކުއްޅަފިލާ ފަތް ބޮނޑިއެއް 20 ރުފިޔާ

ކޮރިއެންޑާ ފަތް ބޮނޑިއެއް 25 ރުފިޔާއަށް

ކަންކުން ފަތް ބޮނޑިއެއް 10 ރުފިޔާއަށް
ހިޔާލު