America ah kanda elhi safeeru magaamuge mas'ooliyyathaa havaaluve vadaigenfi
image
އެމެރިކާއަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު ތިލްމީޒާ ހުސެން މަގާމުގެ ފަތްކޮޅުގެ ކޮޕީ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް ޝޯ ޕީ ލޯލާއަށް އަރުވަނީ -- ފޮޓޯ: މޯލްޑިވްސް މިޝަން ނިއު ޔޯކް/ ޓްވިޓާ
0 ކޮމެންޓް
 

އެމެރިކާއަށް ކަނޑައެޅި ސަފީރު މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި

ރާއްޖެއިން އެމެރިކާއަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު ތިލްމީޒާ ހުސެން މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.
އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ މިޝަން އިން ބުނީ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅުގެ ކޮޕީ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް ޝޯ ޕީ ލޯލާއަށް އަރުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
އެމެރިކާގެ ސަފީރުކަމުގެ އިތުރުން ތިލްމީޒާ ދަނީ އދ. ގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މަންދޫބުގެ މަގާމާއި، ކެނެޑާގެ ނަން ރެޒިޑެންޓް ސަފީރުކަން ވެސް ކުރައްވަމުންނެވެ.


ހިޔާލު