Male' ge baeh sarahahdhuthakun current kendihje
image
މާލޭގެ މަގުމަތި -- ފޮޓޯ: ދުވަސް
މާއިދާ މުހައްމަދު ރަޝާދު
0 ކޮމެންޓް
 

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެއެވެ.
މިއަދު ހެނދުނު 8:00 ހާއިރު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވާއިރު މާލޭ ސަރަހައްދަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ސްޓެލްކޯއިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ދިމާވީ ކޮން މައްސަލައެއްކަން ސްޓެލްކޯއިން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

Some areas of Male’ is experiencing power interruption. We are working to restore power as quickly as possible. Thank you for your patience & we will continue to keep you updated on the situation.
— STELCO (@STELCOMALDIVES) May 13, 2019 ">ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ބޮޑު ބައެއް މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނައިރު ކަރަންޓު ކެނޑުނު ސަރަހައްދުތަކަށް ކަރަންޓު އަނބުރާ ލިބިފައި ވަނީ 9:36 ހާއިރު ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެ އެވެ. 
ކަރަންޓް ސްޓެލްކޯ
ހިޔާލު