Ishqbaaz ge thari Navina ah anhen kujjaku libijje
image
ނަވީނާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކަރަން--
0 ކޮމެންޓް
 

އިޝްގްބާޒުގެ ތަރި ނަވީނާއަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެ

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކަމުން އައި މަޝްހޫރު ޝޯ "އިޝްގްބާޒް" އިން ޓިއާގެ ރޯލުން މަގްބޫލުކަން ހޯދި ނަވީނާ ބޯލެއަށް އަންހެން ކުއްޖަ ލިބިއްޖެއެވެ.
އިންސްޓަގްރާމު މެދުވެރިކޮށް އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ނަވީނާ ވަނީ އޭނާއަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބުންކަން ސަޕޯޓަރުންނަށް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެހެންވެ ސަޕޯޓަރުން ދަނީ އޭނާއަށް މަރުހަބާގެ މެސެޖުތައް ފޮނުވަމުންނެވެ.   


 

  

 


View this post on Instagram


  

 

  

  

 

 #bundleofjoy ❤️ @jkarran


A post shared by Navina (@navina_005) on"> 


 

  

 


View this post on Instagram


  

 

  

  

 

 #bundleofjoy ❤️ @jkarran


A post shared by Navina (@navina_005) on

ދެހާސް ސަތާރަ ވަނަ އަހަރު ނަވީނާ ވަނީ އެކްޓަރު ކަރަން ޖީތްއާ ކައިވެނިކޮށްފައެވެ. މިހާތަނަށް ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯއެއް ސަޕޯޓަރުންނަށް ހިއްސާކޮށްފައ ނުވާއިރު މިއީ އެމީހުންގެ ކައިވެންޏަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ދަރިފުޅެވެ. 

އިޝްގްބާޒުގެ އިތުރުން ނަވީނާ ވަނީ މިލޭ ޖަބް ހަމް ތުމް، ނާ ބޯލެ ތުމް ނާ މޭނޭ ކުޗް ކަހާ އަދި ޖެއިނީ އޯރް ޖޫޖޫ އިން ފެނިފައެވެ.
ހިޔާލު