Instagram in 40 million followers aeku Priyanka ufalun folhifa!
image
ޕްރިޔަންކާ---
0 ކޮމެންޓް
 

އިންސްޓަގުރާމުން 40 މިލިއަން ފޮލޯވަރުންނާއެކު ޕްރިޔަންކާ އުފަލުން ފޮޅިފަ!

އިންސްޓަގުރާމުން 40 މިލިއަން ފޮލޯވަރުންނާއެކު މަޝްހޫރު އެކްޓަރެސް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އުފަލުން ފޮޅިއްޖެއެވެ.
އިންސްޓަގުރާމު މެދުވެރިކޮށް ޕްރިޔަންކާ އޭނާއަށް 40 މިލިއަން ފޮލޯވަރުން ލިބިފައިވާކަން ވީޑިއޯ އެއް މެދުވެރިކޮށް ހާމަކޮށްފައިވާއިރު އެވީޑިއޯއިން ފެނިގެންދާ ގޮތުގައި ޕްރިޔަންކާ ހުރީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. ޕްރިޔަންކާ ވަނީ ސަޕޯޓަރުން ދެއްވާ ތަރުހީބާ ލޯތްބަށް ޝުކުރު އަދާވެސް ކޮށްފައެވެ. 
 


 

  

 


View this post on Instagram


  

 

  

  

 

 @priyankachopra celebrates 40 million followers; gets emotional. #PriyankaChopra #TeamPC #Priyank #PriyankaChopraJonas #PC #peecee


A post shared by Entertainment Fan Page (@facc2911) on

ސޮނާލީ ބޯސް ޑައިރެކްޓުކުރާ ފިލްމު، ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކުގައި މިހާރު ޕްރިޔަންކާ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު ދާދި ފަހުން ޖޯނަސް ބްރްދާސްގެ ލަވަ "ސަކާ" އިން ޕްރިޔަންކާގެ ހާއްސަ ފެނިލުމެއް ދައްކާލާފައިވެއެވެ. އެލަވައަށް ވަނީ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ލިބިފައެވެ.
ހިޔާލު