Diesel aai Petrol ge agu heyo koffi
image
ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި
އަހުމަދު
0 ކޮމެންޓް
 

ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން، އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.
އެގޮތުން އިއްޔެއިން ފެށިގެން ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 14 ލާރި އަދި ޕެޓްރޯލް ލިޓަރަކުން 10 ލާރި ހެޔޮކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ.

އަގަށް ގެނައި ބަދަލާއިއެކު ޕެޓްރޯލް ލިޓަރެއް ވިއްކާނީ 11.39 އަށެވެ.ޑީސަލް ލިޓަރެއް ވިއްކާނީ 11.97 ރުފިޔާއަށެވެ.

މިއީ އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ތެލުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލުގެ އަގު މިއަހަރުތެރޭ ހެޔޮކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ.
ހިޔާލު