Feroz Khan, faahaga kohlevey muslim actoreh!
image
ފެރޯޒް ހާން--
1 ކޮމެންޓް
 

ފެރޯޒް ހާން، ފާހަގަކޮށްލެވޭ މުސްލިމް އެކްޓަރެއް!

ފެރޯޒް ހާނަކީ ނަވާރަ ސަތޭކައިގެ އަހަރުތަކުގައި ވިދާލި މުސްލިމު ފަންނާނެކެވެ. ގިނަ ފިލްމުތަކެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފެރޯޒް އަކީ ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ ފަންނާނެކެވެ.
ފެރޯޒު އުފަންވެފައިވަނީ 1939 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ފަސްސާހަށް ވުރެ ގިނަ ފިލްމުތައް ކުޅެފައިވާ ފެރޯޒު 2009 ވަނަ އަހަރު މަރުވެފައިވާއިރު އޭނާ ފިލްމީ ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރު ވެފައިވަނީ ނެގަޓިވް ރޯލުތަކުންނެވެ.

ގިނަ އެވޯޑު ތަކެއް ފެރޯޒު އަށް ލިބިފައިވާއިރު އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެންދިޔައީ 2012 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ފިލްމު "ވެލްކަމް" އިންނެވެ.

ފެރޯޒު ފެނިގެންދިޔަ ބައެއް ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "ސަފަރް" އާއި "ޗެލެންޖް" އާއި "ކާލާ ސޯނާ" އާއި "ރިޕޯޓާ ރާޖޫ" އާއި "އަންޖާން ރާންހޭން" އާއި "އޯރަތު" އާއި "ކަބީލާ" އަދި "ދޯ ވަގްތު ކީ ރޯޓީ" ހިމެނެއެވެ.
ހިޔާލު

ލަންބެ

ހަމަ ފެރޯޒްތަ، މިއޮށް ހުރިހާ ދުވަހު ފީރޯޒް ހާން މައަދު ކުއްލިއަކަށް ބަދަލު ތިކުރީ ރަނގަޅު. ކުދިންނޭ