Nerah eri theyo barge funkoffi
image
ކާށިދޫ ނެރަށް އެރި ތެޔޮ ބާޖު ފުންކޮށްގެން މާލެ އަންނަނީ -- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
0 ކޮމެންޓް
 

ކާށިދޫ ނެރަށް އެރި ތެޔޮ ބާޖު ފުންކޮށް ނިމިއްޖެ

ކ. ކާށިދޫ ނެރުފައިކައްޓަށް އަރައިފައި އޮތް ފިޔުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް)ގެ ތެޔޮ ބާޖް މިއަދު 11:22 ހާއިރު ފުންކޮށްފި އެވެ.
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިނަ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ ދަށުން ހިންގާ އެފްއެސްއެމްގެ ތެޔޮ ބާޖު ކާސިދޫ ނެރުފައިކައްޓަށް އެރީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ.

އެ ބާޖުން ތެޔޮ ލީކުނުވާ ގޮތަކަށް ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެދުވަހުން ފެށިގެން އައީ ކުރަމުންނެވެ. އޭގައި ހުރި ތެޔޮތައް ވަނީ އެހެން ބޯޓަކަށް އަންލޯޑްކޮށްފަ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން މިއަދު ބުނީ ބާޖު ފުންކޮށް ނިމުނުއިރު، އިތުރު ގެއްލުމެއް އެއަށް ނުލިބޭ ކަމަށާއި، ތެޔޮ ލީކުވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ބާޖު މިހާރު ދަނީ މާލެއަށް ދަތުރުކުރަމުން ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ. ބާޖު ފެންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީ އެހެން ބޯޓެއް ގެންގޮސްގެންނެވެ.

ހިޔާލު