Hulhumale gai alifaanuge haadhisa eh hingaifi
image
ހުޅުމާލޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި
ސީއެންއެމް
0 ކޮމެންޓް
 

ހުޅުމާލޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ މިއަދު ހަވީރު ހުޅުމާލޭގައި ގެއެއްގެ ތިން ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ކަރަންޓަށް ހަޖާފައިހުރި އިލެކްޓްރިކް ހުވަރބޯޑެއްގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވާ ކަމުގައެވެ.

ނަމަވެސް ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިނގުމުގެ ކުރިން އަލިފާން ނިއްވާލެވިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހިނގާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ހާދިސާތައް ހިނގަން މެދުވެރިވާ ސަބަބަކީ ކަރަންޓްގެ މައްސަލަތައްކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.
ހިޔާލު