Police website thah vaguthee gothun medhukandaalaifi
image
ފައުޒާ މުޙައްމަދު
0 ކޮމެންޓް
 

ޕޮލިސް ވެބްސައިޓްތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި

ޕޮލިސް ވެބްސައިޓްތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ ފުލުހުންގެ ދެ ވެބްސައިޓް ކަމަށްވާ "http://www.policelife.mv" އަދި "http://www.police.gov.mv" ގެ ޓްކްނިކަލް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ދާތީ އެ ވެބްސައިޓްތަކުގެ ހިދުމަތް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.


އެ ވެބްސައިޓްތަކުން އަލުން ހިދުމަތް ލިބޭނީ ކޮން އިރަކު ކަމެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.
ޕޮލިސް ފުލުހުން
ހިޔާލު