Luthufi fileekee noon, filuvi: Idhikolhu
image
ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ
ސީއެންއެމް
1 ކޮމެންޓް
 

ލުތުފީ ފިލީކީ ނޫން، ފިލުވީ: އިދިކޮޅު

ނޮވެމްބަރު ތިނެއްގެ ހާއިނު ހ ހާޖަރާގެ އަބްދުﷲ ލުތުފީ 2010 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ފިލީ ނޫންކަމަށާއި އޭރުގެ ސަރުކާރުން އޭނާ ފިލުވީކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ބުނެފިއެވެ.
2010 ވަނަ އަހަރު ބޭސްފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ދިއުމަށްފަހު ލުތުފީވަނީ ފިލާފައެވެ. އޭގެފަހުން ލަންކާއަށް އެތެރެވެ އޭނާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ލަންކާގައިވަނީ ދިރިއުޅެފައެވެ. ލުތުފީ ފިލިއިރު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ ރައީސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ޒައާމަތުގައި ލުތުފީ ފިލުވީ ކަމުގައެވެ.

މީގެއިތުރުން ލުތުފީ އަނބުރާ ރާއްޖެ ގެމައުމަށް 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ހަރަދުވާކަމަށާއި އެފައިސާ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާއިން ހަރަދު ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށް އިދިކޮޅު ދެޕާޓީން ބުނެއެވެ.

ނޮވެމްބަރު ތިނެއްގެ ހާއިނު ހ ހާޖަރާގެ އަބްދުﷲ ލުތުފީ 2010 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ފިލީ ނޫންކަމަށާއި އޭރުގެ ސަރުކާރުން އޭނާ ފިލުވީކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ބުނެފިއެވެ.
ޕީއެންސީ
ހިޔާލު

މާމަ

2012 ފެބުރުއަރީ 7 އިން ގެށިގެން 2018 ނޮވެމްބަރ 11 އާއި ހަމަޔަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ސަރުކާރުން ލުތުފީ ނުހޯދުނީކީ ނޫން ދޯ ނުހޯދޭ ކަމަށް ހަދާ ނުގެނައީ ދޯ؟ ޢެއިރުގަ ލުތުފީގެ ވަޙަކަ ނުދައްކާ ބަޔަކު މިޔަދު ލުޠުފީ އާއި އަޅައިގަނެގެން މިއުޅެނީކީއްވެ؟