2 meehaku vegen 15 aharuge kujjaku rape koffi
image
ދެމީހަކުވެގެން 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްފި
ސީއެންއެމް
0 ކޮމެންޓް
 

ދެމީހަކުވެގެން 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްފި

މާލޭގައި ދެ މީހަކުވެގެން 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.
ފުލުސް ބުނީ ރޭޕްގެ މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިއަދު 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި 22 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ރޭޕް ކުރުމުގެ ހާދިސާ ހިންގާފައިވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވެ.

ނަމަވެސް މި ކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލް ފުލުހުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.
ރޭޕު ފުލުހުން
ހިޔާލު