Football thari Guendouzi Raajjeyga!
image
އާސެނަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު މެޓިއޯ ގުއެންޑައުޒީ އަދި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މާއި ރާއްޖޭގެ ސިކް ސެންސަސް ބައި ލާމު ރިސޯޓުގައި--
0 ކޮމެންޓް
 

ފުޓްބޯޅަ ތަރި ގުއެންޑައުޒީ ރާއްޖޭގައި!

އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ކުލަބު އާސެނަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު މެޓިއޯ ގުއެންޑައުޒީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.
އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުން ދަނީ ލ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ފަސް ތަރީގެ ރިސޯޓު، ސިކްސް ސެންސަސް ލާމުގަ އެވެ.
View this post on Instagram

Baecation 💗

A post shared by Matteo Guendouzi (@matteoguendouzi) on

އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ގުއެންޑައުޒީ އަކީ ފްރާންސްގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ވެސް ކުޅުންތެރި އެކެވެ. އޭނާ ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ ލޯބިވެރިޔާ މާއި އާއެކު އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ސިކްސް ސެންސަސް ލާމު ރިޒޯޓުގައި ގުއެންޑައުޒީ ވަނީ އެ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ފުޓްބޯޅަ ކުޅެ ހަދާފަ އެވެ.
ފުޓްބޯޅަ
ހިޔާލު