GDh.Thinadhoo post office falhaala ethanun vakkan koffi
image
ތިނަދޫ ޕޯސްޓު އޮފީސް---ފޮޓޯ: ޕޮލިސް
ފައުޒާ މުހައްމަދު
0 ކޮމެންޓް
 

ތިނަދޫ ޕޯސްޓު އޮފީސް ފަޅާލައި އެތަކުން ވައްކަން ކޮށްފި

ގދ. ތިނަދޫ ޕޯސްޓު އޮފީސް ފަޅާލާ އެތަނުން ވައްކަން ކޮށްފިއެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ތިނަދޫ ޕޯސްޓު އޮފީސް ފަޅާލާ އެތަނުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕާރްސަލްތައް ކަނޑައި އެގެން ވައްކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ޕޯސްޓު އޮޕީހުގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ތިޖޫރީ ފަޅާލެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެމައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.
ހިޔާލު