Olympics 2020 ge medal thah hadhanee ukaalaa phone beynun kohgen
image
ޓޯކިޔޯ 2020 ގެ މެޑަލްތައް ހުންނާނެ ގޮތް--
ފާތުމަތު ނަޒުފާ އިރުޝާދު
0 ކޮމެންޓް
 

އޮލިމްޕިކްސް 2020 ގެ މެޑަލްތައް ހަދަނީ އުކާލާ ފޯނު ބޭނުންކޮށްގެން

ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯ ގައި 2020 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ އޮލިމްޕިކްސް މުބާރާތުގެ މެޑަލްތައް ތައްޔާރު ކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ.
އެގޮތުން އެ މެޑަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ރަން، ރިހި އަދި ލޯ ހޯދަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބޭނުންކޮށް، އުކާލާފައިވާ މޮބައިލް ފޯނާއި އެކި އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނުން ނަގައިގެންނެވެ.

އެ މެޑަލް ތައްޔާރު ކުރަނީ 2020 އޮލިމްޕިކްސްގެ ލޯގޯ އާއެކު އެވެ. އެ މެޑަލއ ޑިޒައިން ކުރީ ވެސް ޖުނީޗީ ކަވަނިޝި ނަމަކަށް ކިޔާ ޖަޕާނު މީހެކެވެ.

އޭނާ ބުނީ އެ މެޑަލްތައް ބޮޑަށް ވައްތަރު ވާނީ ކަނޑާ ޕޮލިޝް ކޮށްފައި ހުރި "ރަފް ސްޓޯން" ތަކަކާ ކަމަށެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކް މުބާރާތަށް ގާތްގަނޑަކަށް 5000 މެޑަލް ތައްޔާރު ކުރާނެ އެވެ.
ހިޔާލު