Yameen ge faraathun dhifaaee heki court ah hushahalhaifi
image
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން--
0 ކޮމެންޓް
 

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ދިފާއީ ހެކި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާގެ މައްސަލާގައި އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ދިފާއީ ހެކިން އިއްޔެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.
ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އާދަމް ޝަމީމް އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިން ކުށުގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ދިފާއީ ހެކި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް އެންމެ ފަހުން ކުރިއަށް ގޮސްފައިވަނީ މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓީވީން ލައިވްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެން ދިޔަ އެ ޝަރީއަތުގައި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ވަނީ ދިފާއީ ހެކިން ހުށަހަޅަން ޔާމީނަށް ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފަ އެވެ. އަދި ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް އަންނަ މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހު އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ގާޒީ ވަނީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަޑު އެހުމުގައި އިއުލާން ކުރައްވާފަ އެވެ.

މި މައްސަލާގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވަނީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހަސަން ލުތުފީ، މުއައްވިޒު، މުހައްމަދު ވަސީމް އިސްމާއިލް، އަދީބު، މޫސާ ޒަމީރު، މުހައްމަދު ލުވައިޒު، މުހައްމަދު ޝަރީފް، އަބްދުﷲ ޒިޔާތު ދައުލަތުން ވަނީ ހުށަހަޅާފައި. ކިތާބީގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި، އެސްކްރޯ އެއްބަސްވުން، ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިތުރުން އޭސީސީއަށް ދީފައިވާ ބަޔާން ހިމެނެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޔާމީންގެ އަހަރީ ބަޔާނާއި، އެކައުންޓު ސްޓޭޓްމަންޓުތައް ވަނީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.
ހިޔާލު