Mohamed Yoosuf ge lhen fotheh Raees Nasheed neredhevvaifi
image
ރައީސް ނަޝީދު އަދި މުހައްމަދު ޔޫސުފް-- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
ރައްޔާން މުޙައްމަދު
0 ކޮމެންޓް
 

މުހައްމަދު ޔޫސުފްގެ ޅެން ފޮތް "ދިވެހި ޅެމުގެ އަސްދަނޑި" ރައީސް ނަޝީދު ނެރެދެއްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ލިޔުންތެރިޔާ މުހައްމަދު ޔޫސުފްގެ ޅެން ފޮތެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނެރެދެއްވައިފި އެވެ.
ކުރިން ބ. އަތޮޅުގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބ. ދޮންފަނު ޔޫސުފްގެ "ދިވެހި ޅެމުގެ އަސްދަނޑި" ނެރެދެއްވުން އޮތީ މިއަދު މެންދުރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގަ އެވެ.

ޅެން ފޮތް ނެރެދެއްވަމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ޅެން ފޮތް ނެރެދެއްވުމުގެ ޝަރަފު ލިބިވަޑައިގަންނަވާތީ އެކަމާއި އުފާ ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ޔޫސުފް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފަ ވަނީ 1975 ން 1980 އާ ހަމައަށެވެ. ފޮތް ނެރެދެއްވުމަށް ފަހު ނަޝީދު ވަނީ ފޮތުން ޅެންބައިތެއް ކިޔުއްވާފަ އެވެ.

މުހައްމަދު ޔޫސުފް ވަނީ މީގެ ކުރިން ބ. ދަރަވަންދޫގެ ތާރިޙާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ފޮތެއް ނެރުއްވައިފަ އެވެ.
ހިޔާލު