Midhiya haftha gai Male gai 49 accident hingi
image
މާލޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައި-- ފޮޓޯ: ވީނިއުސް
ފައުޒާ މުހައްމަދު
0 ކޮމެންޓް
 

މިދިޔަ ހަފްތާގައި މާލޭގައި 49 އެކްސިޑެންޓް ހިނގި

މިދިޔަ ހަފްތާގައި މާލޭ ސަރަހައްދުގައި 49 އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.
ފުލުހުން އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު 27 އިން މިމަހު ދެ ވަނަ ދުވަހަށް މާލޭގައި 49 އެކްސިޑެންޓް ހިނގި އިރު، އޭގެ ތެރެއިން 11 އެކްސިޑެންޓުގައި މީހުންނަށް އަނިޔާވި އެވެ.

އެކްސިޑެންޓުގެ އިތުރުން ވެހިކަލް ދުއްވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޕީޑަށް ވުރެ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވައިގެން 42 މައްސަލައެއް ވެސް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ.
ހިޔާލު