TMA ge flight eh emergency gai Hura kairi ah jassaifi
image
އެމްއެންޑީއެފް ސީއެމްބިއުލާންސް
ސީއެންއެމް
0 ކޮމެންޓް
 

ޓީއެމްއޭގެ ފްލައިޓެއް އެމަޖެންސީގައި ހުރާ ކައިރީ ޖައްސައިފި

ށ އަތޮޅުން ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް ދަތުރުކުރި ޓީއެމްއޭގެ ބޯޓެއް މޫސުމް ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އެމަޖެންސީގައި ކ ހުރާ ކައިރިއަށް ޖައްސައިފި އެވެ.
އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެމެޖެންސީގައި ޖެއްސީ ށ ފައިމޯރާ ރިސޯޓުން ފުރައިގެން ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް ދަތުރުކުރި ޓީއެމްއޭގެ ފްލައިޓެއް ކަމުގައެވެ. ފްލައިޓް އިމަޖެންސީގައި ޖެއްސިސިރު އޭގައި 18 މީހުން ތިބިކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

އެމީހުން މިހާރުވަނީ ހުޅުލެއަށް ގެންގޮސްދީފައެވެ.
ހިޔާލު