Raees ge dhe kanbalun Lanka ah furaavadaigenfi
image
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދު ކުރިން ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
2 ކޮމެންޓް
 

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ލަންކާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދު ނުރަސްމީ ދަރުފުޅެއްގައި ސްރީ ލަންކާ އަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.
ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މިއީ ހަތަރު ދުވަހުގެ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ސްރީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ އީދު ޗުއްޓީ އަށެވެ.

މި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން ރައީސް ސޯލިހު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. އީދު ޗުއްޓީ އަށް ފުރުން ލަސް ކުރައްވާފައި ވަނީ ރޭ ލަންކާ އާއި ރާއްޖެ ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗު ބައްލަވާލެއްވުމަށެވެ.


ހިޔާލު

ނަޖްވާ

މީ ގަދަ ރައީސެއް!

mohamed

އަބދު ދަތުގަ ދޯ މިނޫންކަމެއް މީނަޔަކައް ނޯވޭތަ ވީ ވަޢުދު ތައް ނުފުއްދާ މިކަމައިގެން މިުޅެނީ