Kulhudhufushee falhu ge ehgai huri kunithakehgai alifaan roavejje
image
ފަޅު ގޭގައި ހުރި ކުނިތަކުގައި އަލިފާން ރޯވެފައި-- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ފައުޒާ މުހައްމަދު
0 ކޮމެންޓް
 

ކުޅުދުއްފުށީ ފަޅުގެއެއްގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުރި ފަޅުގެއެއްގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި އަނިފާން ރޯވެ، ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ އެވެ.
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ބުނީ "ހަވީރީ ނައިޓް" ނަމަކަށް ކިޔާ ފަޅު ގެއެއްގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، އެމްއެންޑީއެފްގެ ކުޅުދުއްފުށި ފަޔާ ސްޓޭޝަނުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެެއް ލިބިފައި ނުވާއިރު އެ ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައި ވަނީ ރޭ ފަތިހު 05:12 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.
ހިޔާލު