Dhiraagu preschool football mubaaraaiy baavvaifi
image
ދިރާގު ޕްރީސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ދިރާގު
ފާތުމަތު ނަޒުފާ އިރުޝާދު
0 ކޮމެންޓް
 

ދިރާގު ޕްރީސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބާއްވައިފި

އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލުން އިންތިޒާމްކޮށް، ދިރާގުން ސްޕޮންސާ ކުރި ޕްރީސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި އެވެ.
އެ މުބާރާތުގައި މާލޭ ސަރަހައްދުގެ 17 ސްކޫލަކުން 300 ކުދިން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

ބައިވެރިވި ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ތެރޭގައި މާފަންނު މަދަރުސާ އާއި، ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީ ސްކޫލާއި މުހިއްދީން ސްކޫލާއި ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލާއި، ރެހެންދި ސްކޫލާއި އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހިމެނެ އެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ފެށި އެ މުބާރާތް ދެ ދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔަ އެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ އެވެ.

ދިރާގު ޕްރީސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.
ދިރާގު ފުޓްބޯޅަ
ހިޔާލު