Intercontinental Maldives Maamunagau resort hulhuvaifi
image
އިންޓާ ކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް މާމުނަގައުގެ ވިލާތަކެއް--
ފާތުމަތު ނަޒުފާ އިރުޝާދު
0 ކޮމެންޓް
 

އިންޓާ ކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް މާމުނަގައު ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

އިންޓާ ކޮންޓިނެންޓަލް ހޮޓެލްސް އިން ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީ ކުރަ ފުރަތަމަ ރިސޯޓު، އިންޓާ ކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް މާމުނަގައު ހުޅުވައިފި އެވެ.
ރ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީކުރި އެ ރިސޯޓަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން 35 މިނެޓުން ދެވޭނެ އެވެ.

މިއަދު ހުޅުވި މާމުނަގައު ރިސޯޓުގައި 81 ވިލާ ހިމެނޭ އިރު އެ ރިސޯޓުގައި މަތީ ފެންވަރުގެ ހިދުމަތްތައް ލިބެން ހުރެއެވެ.

އިންޓާ ކޮންޓިނެންޓަލް މާމުނަގައު ގައި އެކި ރަހަތަކުގެ ފަސް ރެސްޓޯރެންޓު ވެސް ހުރެ އެވެ. އަދި ސްޕާތަކާއި، އެކި ކަހަލަ މޫދު ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ހަދާފައިވާ ހާއްސަ ވޯޓާ ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރެއް ވެސް އެ ރިސޯޓުގައި ހުރެ އެވެ.
ހިޔާލު