The Sky is Pink ge poster thah varah hiyy gaimu
image
ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރެއް--
0 ކޮމެންޓް
 

"ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް" ގެ ޕޯސްޓަރުތައް ވަރަށް ހިތްގައިމު

ސޮނާލީ ބޯސްގެ "ދަ ސްކައި އިޒް ފިންކް" ގެ ޕޯސްތްރުތައް ވަރަށް ހިތްގައިމު ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެފި އެވެ.
ފިލްމުގައި ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރުތައް ޓްވިޓާގައި ދައްކާލާފައި ވާއިރު އެ ޕޯސްޓަރުން ޕްރިޔަންކާގެ އިތުރުން ފަރުހާނު އަހްތަރާއި ޒައިރާ ވަސީމް އަދި ރީހުތު ސަރަފް ފެނިގެން ދެއެވެ.

ގިނަ ބަޔަކަށް އެޕޯސްޓަރު ކަމުގޮސްފައި ވާއިރު ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ނެރުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.
އެ ފިލްމަކީ މޯޓިވޭޝަނަލް ސްޕީކަރެއްގެ އިތުރުން އިންސްޕިރޭޝަންލް ލިޔުންތައް ލިޔެފައިވާ އައިޝާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ނެރޭ ފިލްމެކެވެ. ދިފާއީ ބާރުގެ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ، ބަލިކޮށް އުޅެމުން އައި އައިޝާ މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރުން އެންމެ 18 އަހަރުގަ އެވެ.

ފިލްމު ނެރުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 11 ގައެވެ.
ހިޔާލު