The Sky is Pink ge furathama lava gina bayakah kamugossi
image
ފިލްމުގެ ލީޑު ތަރިން--
0 ކޮމެންޓް
 

"ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުގޮސްފި

ސޮނާލީ ބޯސްގެ "ދަ ސްކައި އިޒް ފިންކް" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުގޮސްފި އެވެ.
ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި ފަރުހާނު ފެނިގެންދާ އެ ލަވައަށް ކިޔަނީ "ދިލް ހި ތޮ ހޭ" އެވެ. އެ ލަވަ ނެރެފައި ވަނީ އިއްޔެ އެވެ. އަރްޖިތު ސިންގް އާއި އަންތަރާ މިތުރާ ކިޔާފައިވާ އެލަވައަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައި ވާއިރު އެލަވަ ވަނީ ހަ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލާފަ އެވެ.


އެ ފިލްމަކީ މޯޓިވޭޝަނަލް ސްޕީކަރެއްގެ އިތުރުން އިންސްޕިރޭޝަންލް ލިޔުންތައް ލިޔެފައިވާ އައިޝާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ނެރޭ ފިލްމެކެވެ. ދިފާއީ ބާރުގެ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ، ބަލިކޮށް އުޅެމުން އައި އައިޝާ މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރުން އެންމެ 18 އަހަރުގަ އެވެ.

ޕްރިޔަންކާ އާއި ފަރްހާނު ގެ އިތުރުން ފިލްމުގައި ޒައިރާ ވަސީމް ފެނިގެންދާނެ އެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ފެނިގެން ދަނީ އައިޝާގެ ރޯލުންނެވެ. އަދި ޕްރިޔަންކާ އާއި ފަރްހާން ފެންނާނީ ޒައިރާގެ މައިންބަފައިންގެ ރޯލުންނެވެ. މިއީ ޒައިރާ ފެނިގެން ދާނެ އެންމެ ފަހު ފިލްމު ކަމުން އެ ފިލްމަކީ އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ހާއްސަ ފިލްމަކަށް ވާނެ އެވެ.
ހިޔާލު