Imaaraathakun Bihloorigandeh vehti 8 Cycle ah gehlun vehje
image
ބިއްލޫރިގަނޑު ވެއްޓުނު އިމާރާތް-- ފޮޓޯ: ސަން
0 ކޮމެންޓް
 

އިމާރާތަކުން ބިއްލޫރިގަނޑެއް ވެއްޓި ސައިކަލުތަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ހެންވޭރުގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ގެއަކުން ބިއްލޫރިގަނޑެއް ވެއްޓި އަށް ސައިކަލަށް ގެއްލުންވެއްޖެ އެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ، ހެންވޭރު ވައިލެޓް މަގުގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ގެއަކުން ބިއްލޫރިގަނޑެއް ވެއްޓި އެ ސަރަހައްދުގައި ޕާކުކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލުތަކަކަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރު 12:49 ގައި ކަމަށެވެ.

ޕާކުކޮށްފައި ހުރި އަށް ސައިކަލަށް ގެއްލުންވި ނަމަވެސް އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ހަދަމުން އަންނަ އިމާރާތްތަކުން އެއްޗެހި ވެއްޓުމަކީ އާންމު ކަމަކަށް މިވަނީ ވެފައެވެ. އެގޮތުން ފިލާ ފަދަ ތަކެތި ވެއްޓި މީގެ ކުރިން މީހުންނަށް ވެސް އަނިޔާވެފައި އެބަ ހުއްޓެވެ.
ހިޔާލު