PL Kids pre school rebrand koffi
image
އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
ފައުޒާ މުހައްމަދު
0 ކޮމެންޓް
 

ޕީ އެލް ކިޑްސް ޕްރީ ސްކޫލް ރީބްރޭންޑްކޮށްފި

ޕީ އެލް ކިޑްސް ޕްރީ ސްކޫލް ރީބްރޭންޑު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.
އެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައި ވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގައެވެ. ޕީ އެލް ކިޑްސް ޕްރީ ސްކޫލަކީ ދެ އަހަރާއި ހަ އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ތައުލީމު އުނގަންނައިދިނުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހިންގަމުންގެންދާ ޕްރީ ސްކޫލެކެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕީ އެލް ކިޑްސް ޕްރީ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ހާއްސަ ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވާފަ އެވެ.
ހިޔާލު