Raees Yaameen ge Supporterun Court dhoshugai muzaaharaa kuranee
image
0 ކޮމެންޓް
 

ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރުން ކޯޓު ކައިރީގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ޝަރީއަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާއިރު އެ ސަރަހައްދުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާ ކޮށްފިއެވެ.
ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރުން އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް އިއްވަން އުޅޭ ހުކުމަކީ ސިޔާސީ ހުކުމެއް ކަމަށް ބުނެ އަޑުއުފުލަމުންނެވެ.

އެގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގައި ޕޯސްޓަރުތަކާއެކު ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރުން ތިބިއިރު އެމީހުން އަންނަނީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކުން ނެރުނު ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އެތަނުގެ ވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަށް ވެސް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.


ރައީސް ޔާމީން
ހިޔާލު