Dhiraagu TV Vilufushi ah
image
0 ކޮމެންޓް
 

ދިރާގު ޓީވީ ވިލުފުއްޓަށް

ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ތ. ވިލުފުށީގައި ދޭން ފަށައިފިއެވެ.
މި ހިދުމަތް އެރަށުގައި ދޭން ފަށައިފައިވަނީ ފަންބޮނޑި ކިޔާ ކުންފުންޏަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ.


ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުއާސަލާތީ ކުންފުނި، ‎ދިރާގަކީ އައިޕީޓީވީގެ ހިދުމަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ދޭ ފުރަތަމަ އަދި ހަމައެކަނި ކުންފުންޏެވެ.އައިޕީޓީވީ އަކީ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަނެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓީވީ ޗެނެލްތައް ފެންނަ ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ.

ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ޖޯއިބޮކްސް މެދުވެރިކޮށް ދޭން ފަށާފައިވަނީ 2017 ވަނައަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުއެވެ.
ދިރާގު
ހިޔާލު