Addu port, viyafaareege bodu baazaarakah badhalukurumah mashvaraa kohffi
image
ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝަރީފް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
1 ކޮމެންޓް
 

އައްޑޫ ޕޯޓް، ވިޔަފާރީގެ ބޮޑު ބާޒާރަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

އައްޑޫ ޕޯޓް ސަރަހައްދު ވިޔަފާރީގެ ބޮޑު ބާޒާރަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.
މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިއަދު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައެވެ.

އައްޑޫ ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލާއި އެކު ކުރިއަށްދިޔަ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އައްޑޫ ޕޯޓް ވިޔަފާރީގެ ބޮޑު ބާޒާރަކަށް ބަދަލުކޮށް ދެކުނުގެ އެތެރޭގެ ކަނޑުދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައި ވެއެވެ.ހިޔާލު

ދިވެހިދަރި

ޢައްޑޫކުދިން ނުވިހާ ދަރިއެއްގެ ފޫޅު ހޯދަން އުޅުނިއްޔާ މާ ރަގަޅުވާނެ. ޢެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން މުޅިބަޖެޓްވެސް އައްޑޫމީހުން ރުއްސަން އައްޑުއަށް ޚަރަދުކުރިއަސް އެހެން އެއްވެސް ސަރަހައްދަކުން އައްޑުއަކަށް ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރާކަށް ނުދާނެ. ތިހުވަފެން ދޫކޮށްލާ.