Moosaah hiley dhathurukohdhin taxi driverah aanmunge thaureefu
image
މޫސާ ރިލްވާން: ----
ފައުޒާ މުހައްމަދު
0 ކޮމެންޓް
 

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއްގެ ހިތް ހެޔޮ އަމަލާއެކު ތައުރީފު އޮހެނީ

ޓީވީއެމްގެ ޕްރެޒެންޓަރު އަދި އެންވާރަމެންޓު މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ކޮލެޖް މެނޭޖްމެންޓްް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު މޫސާ ރިލްވާން އަށް ހިލޭ ދަތުރުކޮށްދިން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއްގެ ހިތް ހެޔޮ އަމަލާއެކު ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަށް އޮހެން ފަށައިފިއެވެ.
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޓީވީއެމްގެ ޕްރެޒެންޓަރު އަދި އެންވާރަމެންޓު މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ކޮލެޖް މެނޭޖްމެންޓްް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު މޫސާ ރިލްވާން ކުރި އެޕޯސްޓުގައި އޭނާ ބުނީ ވީލް ޗެއާގައި އިން އެނާގެ ބައްޕަ (އަންހެނުންގެ ބައްޕަ) ގޮވައިގެން ކްލިނިކަށް ދާން ނިކުތީ ފަސޭހައިން ޓެކްސީއެއް އަތުޖެހޭނެ ކަމުގެ މާބޮޑު އުންމީދެއް ނެތި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން 22:00 ގައި މަޖީދީ މަގުން އެތައް ދަތުރެއް ލިބެން އޮއްވާ ކައިރި ކޮށްލީ އެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ކަމަށާއި އެ ދަތުރަށް އުޖޫރައެއް ބޭނުމެއް ނުވި ކަމަށް އެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ބުނެފައިވާ ކަމަށް ރިލްވާން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"މިއީ ހިލޭ ދަތުރެއް، މިކަހަލަ ދަތުރަކަށް ލާރިއެއް ނުނެގިޔަސް އިރާދާ ކުރެއްވީތީ އުޅެވޭ" ފައިސާ ދޭން އުޅުމުން އެ ޑްރައިވަރު ބުނި ކަމަށް އެމީހާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އެޕޯސްޓުގައި ރިލްވާނު ވަނީ ޓެކްސީ އަށް އެރުވުމާއި ކްލިނިކަށް ވަނުމާއި ނިކުތުމުގެ އެހީތެރި ނުވާ ހަމަ އެކަކުވެސް ނެތް ކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ޓީވީއެމް މީހުން
ހިޔާލު