Economic ministry ge deputy ministereh Higher Education ah badhalukohffi
image
އާމިނަތު މުހައްމަދު ސަލީމް:--
1 ކޮމެންޓް
 

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރެއް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަނަށް ބަދަލުކޮށްފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރެއް ހަޔާއެޑިއުކޭޝަނަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.
ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އިކޮނޮމިކް މިިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އާމިނަތު މުހައްމަދު ސަލީމް އެވެ.

އޭނާ ބަދަލު ކުރައްވާފައިވަނީ ވެސް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށެވެ.

އާމިނަތް އަކީ ކުރިން އެޗްޑީސީގެ އެސިސްޓަންޓު ޑިރެކްޓަރު ކަމާއި، އެމްއެމްއޭގެ މެނޭޖަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އާމިނަތު މުހައްމަދު ސަލީމްއަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެންބަރެކެވެ.

އޭނާ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް އައްޔަނު ކުރެއްވީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.ހިޔާލު

ޔަޒޫ

ތީނާ އަށް ހަޔާތް އެޑި އުކޭސަން ދެވޭނެ..