Hoadedhoo meehaku gehligen hoadhanee
image
0 ކޮމެންޓް
 

ހޯޑެއްދޫ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ގދ. ހޯޑެއްދޫން މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.
މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަނީ އަލީ ސަޒުވާން ކިޔާ ދިވެހި ފިިރިހެނެކެވެ.

އެރަށުން ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނީ އޭނާ އަށް 'ވީނުވީއެއް ނޭގިގެން ހޯދަމުން ގެންދާ' ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހޯޑެއްދޫން ދިވެހި ފިރިހެނަކު ގެއްލިގެން 21:37 ގައި ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ.

މި ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން އެ މީހާ ހޯދުމަށް އެރަށަށް ދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ.
ފުލުހުން
ހިޔާލު