Bandun jahaalaafai oi boateh fenihje
image
0 ކޮމެންޓް
 

ބަންޑުން ޖަހާލާފައި އޮތް ބޯޓެއް ފެނިއްޖެ

ބަންޑުން ޖަހާލާފައި އޮތް ބޯޓެއް ފެނިއްޖެއެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ މ އަތޮޅު މެދުފުށި ރިސޯޓުގެ ފުއްޓަރު ފަރާތު ބޭރުގައި ބަންޑުން ޖަހާލާފައި އޮތް ބޯޓެއް ވައްތަރުގެ އެއްޗެއް އޮތްކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިގެން ފުލުހުން ގޮސް ބެލިއިރު އެ ސަރަހައްދަށް ބޯޓެއް ބަންޑުން ޖަހާލާފައިވާކަމަށެވެ.

މި ބޯޓަކީ ލަންކާގެ މަސް ބޯޓެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.
ހިޔާލު