Priyanka aa Nick ge Mumbai gai Baahva Reception Party Othy Mimahu 20 ga?
image
ނިކް އާއި ޕްރިޔަންކާ: ދިއްލީގައި ބޭއްވި ރިސެޕްޝަން ޕާޓީގެ ތެރެއިން---
0 ކޮމެންޓް
 

ޕްރިޔިންކާ އާއި ނިކްގެ މުމްބާއީގައި ބާއްވާ ރިސެޕްޝަން ޕާޓީ އޮތީ މިމަހު 20ގައި؟

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ، އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް އާ ކައިވެނިކުރުމަށްފަހު މުމްބާއީ ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިސެޕްޝަން ޕާޓީ އޮތީ މިމަހު 20ގައި ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފިއެވެ.
އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނާގޮތުގައި ބޮލީވުޑު ފަންނާނުންނަށް މިހާރު ވަނީ އެޕާޓީއަށް ދައުވަތު ދީފައެވެ. އަދި ބޮލީވުޑުގެ ގިނަ ފަންނާނުން އެ ހަފްލާގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ނޫސްތަކުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ ބެހޭ ރަސްމީ އިއުލާނެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ވަނީ ދިއްލީގައި ވެސް ބޮޑު ރިސެޕްޝަން ޕާޓީއެއް ބާއްވާފައެވެ. އެޕާޓީގައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދަރަ މޯދީ ވެސް ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

މިމަހު އެއްވަނަ ދުވަހުކު ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ވަނީ ވެސްޓާން ސްޓައިލަށް ކައިވެނިކޮށްފައިވާއިރު އެމީހުން ވަނީ އިންޑިއަން ސްޓައިލަކަށް ވެސް ކައިވެނި ކޮށްފައެވެ. އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ޕްރިޔަންކާ އާއި 26 އަހަރުގެ ނިކް އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުގައި އާއްމުންގެ ތެރެއަށް ނުކުފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މެޓް ގާލާ އިވެންޓުންނެވެ. ދެމީހުން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭކަމަށް އަޑު ފެތުރުނީ މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅެވެ.
ހިޔާލު